Na początku czerwca MI uruchomi projekt systemowy?

Publikacja: 30.05.2011 17:09

Ministerstwo Infrastruktury (MI) czeka na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego, które chcą rozpocząć działanie w dziedzinie telekomunikacji (tzw. projekt systemowy). Wartość projektu, to przeszło 35 mln zł.

– Projekt jest obecnie w ocenie komisji. Otrzymaliśmy od niej uwagi, na które teraz odpowiadamy. Jeżeli dalszych już nie będzie , to na początku czerwca są duże szanse na start projektu – mówi Małgorzata Olszewska, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w MI. Działaniem (z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), w ramach którego dofinansowanie uzyska być może projekt MI, zarządza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Projekt znajduje się w ocenie merytorycznej. To wymaga czasu, ponieważ jest to złożony, nieszablonowy projekt. Dokładamy starań, aby jak najprędzej się z nim uporać – mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik MSWiA.

Projekt MI jest obecnie jedynym, który ubiega się o możliwości realizacji systemu doradztwa dla JST. Według nieoficjalnych informacji analogiczny projekt zamierzało złożyć Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. Jeżeli nawet taki miało plan, to się z niego wycofało. – Nie ma konkurencyjnych projektów w ocenie – mówi krótko Małgorzata Woźniak.

System doradztwa chciał od 2009 r. realizować Urząd Komunikacji Elektronicznej. Złożony przezeń projekt został jednak zablokowany przez MSWiA, które nie zgadzało się z niektórymi z jego założeń.

Projekt systemowy zostanie zrealizowany w ramach działania POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Choć głównym celem tego działania jest sfinansowanie przez samorządy sprzętu komputerowego i usług dostępowych dla swoich obywateli, to jednak działanie przewiduje również wsparcie i promocję działań nie tylko POIG 8.3, ale również POIG 8.4, oraz projektów teleinformatycznych w ramach programu rozwoju Polski Wschodniej i regionalnych programów operacyjnych.

Ministerstwo Infrastruktury (MI) czeka na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego, które chcą rozpocząć działanie w dziedzinie telekomunikacji (tzw. projekt systemowy). Wartość projektu, to przeszło 35 mln zł.

– Projekt jest obecnie w ocenie komisji. Otrzymaliśmy od niej uwagi, na które teraz odpowiadamy. Jeżeli dalszych już nie będzie , to na początku czerwca są duże szanse na start projektu – mówi Małgorzata Olszewska, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w MI. Działaniem (z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), w ramach którego dofinansowanie uzyska być może projekt MI, zarządza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości