Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Telekomunikacji Polskiej oraz firm pracujących na rzecz TP  – Błękitna Linia – zwołał na poniedziałek konferencję przed siedzibą telekomu. Jej tematem  będzie spór zbiorowy zgłoszony w firmie Orange Customer Service.

29 kwietnia ZZP TPSA Błękitna Linia otrzymał pismo, w którym odrzucone zostały żądania związkowców dotyczące 10-proc. podwyżki i utworzenia Centralnego Funduszu Wypoczynku w firmie OCS. – Spór zbiorowy trwa od 22 kwietnia – poinformował Robert Materna, przewodniczący Błękitnej Linii.

Orange Customer Service to spółka do której przeniesiono pracowników grupy TP zajmujących się obsługą klientów. Zatrudnia ona ponad 5 tys. osób. ZZP TSA Błękitna Linia zrzesza 200 osób.