Pilnie szukający gotówki grecki rząd sprzedał niemieckiemu Deutsche Telekom 10 proc. udziałów w Hellenic Telecom, działającemu pod marką OTE. To największy operator telekomunikacyjny w południowo-wschodniej Europie.

Transakcje jest jedną z pierwszych w ramach zaplanowanego przez greckie władze programu prywatyzacji, który ma przynieść państwowej kasie łącznie ok. 50 mld euro do 2015 r. 10 proc. udziałów w OTE zostało wycenionych na 400 mln euro.

Po dokończeniu transakcji Deutsche Telekom będzie właścicielem ponad 40 proc. udziałów w Hellenic Telecom. Grecki rząd zachowa ponad 10 proc. akcji, przy czym władze chcą sprzedać kolejne 6 proc. udziałów. To kluczowa informacja dla Niemców. Dopiero po zmniejszeniu zaangażowania państwa poniżej poziomu 10 proc. państwowy właściciel straci prawo weta, które mogłoby zablokować decyzje innych kluczowych udziałowców firmy (oprócz Deustche Telekom są nimi głównie greckie fundusze inwestycyjne).