Takie szacunki rynku kolokacji i przetwarzania danych zaprezentowała firma badawcza Audytel. Wedle jej raportu w tym roku wartość tego rynku wyniesie ok. 350 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ok. 10 proc. W przyszłym roku stopa wzrostu ma być zbliżona a wartość rynku zbliżyć się do 400 mln zł. W 2015 r. rynek przekroczy tę wartość.

Wraz ze wzrostem popytu na powierzchnie kolokacyjne spada średnia cena jednego metra kwadratowego powierzchni. Wedle Audytela wynosi ona w tym roku ok. 720 zł, ale w przyszłym spadnie poniżej 700 zł. W 2015 r. natomiast ma wynosić ok. 530 zł. Mimo spadku cen rynek będzie rósł. Audytel podkreśla korzystne trendy co do wzrostu, mimo niekorzystnych zjawisk okołorynkowych, jak np. wzrost cen energii elektrycznej, podnoszący koszty świadczenia usługi kolokacyjnych.

Wedle zestawienia firmy badawczej 16 największych firm kolokacyjnych w Polsce oferuje dzisiaj ok. 20,5 tys. m2 powierzchni serwerowej. Największa powierzchnią dysponuje ATM, przed GTS i WebInn.