Ostatnie spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z przedstawicielami Polskiej Telefonii Cyfrowej nie przełamało pata związanego z tzw. porozumieniem inwestycyjnym i rozliczeniami interkonektowymi pomiędzy operatorami.

PTC wciąż nie chce się zdecydować na wycofanie z sądów bez odszkodowania spraw z operatorami sieci stacjonarnych o przeszłe decyzje Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalające stawki MTR w sieci PTC. Operatorzy zrzeszeni w KIGEiT natomiast nie chcą się zgodzić na „odstępne” za wycofanie tych spraw. Według nieoficjalnych informacji PTC oczekuje dzisiaj od nich 19 mln zł (wobec 104 mln zł, na jakie szacuje swoje należności, gdyby wygrała w sądach sprawy o MTR).

KIGEiT proponowała rezygnację z roszczeń PTC wobec operatorów i przeniesienie ich bezpośrednio na skarb państwa, jako odpowiedzialnego za decyzje administracyjne Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które są przedmiotem sporów w sądzie. Do tej poru PTC uważała, że nie jest to prawnie możliwe. Innych kompromisowych sposobów rozwiązania pata strony nie potrafią znaleźć.

Negocjacje z KIGEiT mają się  w najbliższych dniach przenieść na forum zarządu PTC.