Urząd Komunikacji Elektronicznej ponowił dziś swój apel o modyfikację regulacji na hurtowym rynku usług w roamingu międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej.

Według polskiego regulatora niezbędna jest kolejna obniżka detalicznych cen maksymalnych oraz zmiana zasad współpracy hurtowej: obowiązek dostępu telekomunikacyjnego i płaska stawka hurtowa dla wszystkich zainteresowanych wymianą ruchu roamingowego operatorów. Zdaniem UKE, uruchomi to mechanizmy konkurencji rynkowej, które w naturalny sposób doprowadzą do spadku cen detalicznych.

Do 2015 r. maksymalne stawki miałyby spaść do 0,15 euro netto za minutę połączenia wychodzącego, 0,04 euro netto za minutę połączenia przychodzącego, 0,05 euro netto za SMS, 0,23 euro netto za 1 MB transferu danych (szczegółowy harmonogram proponowany przez UKE w załączeniu).

UKE przesłał założenia swojego stanowiska do Komisji Europejskiej w ramach prowadzonych przez nią konsultacji nowej regulacji roamingowej (od 2012 r.). KE ma w najbliższych dniach przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Stanowisko Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie regulacji roamingowej