Microsoft planuje w Wielkiej Brytanii testy zakresów radiowych zwanych white spaces, które mogą dostarczyć operatorom telekomunikacyjnym dodatkowe zasoby radiowe do świadczenia usług transmisji danych. Mowa jest o technologii zbliżonej do WiFi, ale na znacznie niższych częstotliwościach radiowych.

Wedle Financial Timesa celem testów, jest udowodnienie brytyjskiemu regulatorowi rynku telekomunikacyjnego, że konfigurowanie systemów telekomunikacyjnych w zakresach dedykowanych radiodyfuzji telewizyjnej nie musi prowadzić do jej zakłóceń.

„Białe zakresy” leżą bowiem w paśmie 470-790 MHz, na kanałach nie wykorzystywanych przez nadawców TV. Z uwagi na niskie częstotliwości nadają się bardzo dobrze do zapewnienie pokrycia siecią dostępową terenów słabo- i niezurbanizowanych.

Partnerem Microsoftu w teście mają być m.in. Nokia, Samsung, BBC, czy BSkyB. Własne testy technologii mobilnej w zakresie  470-790 MHz rozpoczął także Openreach – hurtowy operator z grupy BT.

Microsoft pracuje nad technologią od 2007 r. Roboczo określa się ją mianem WhiteFi.