Polska Telefonia Cyfrowa zawarła dzisiaj około południa porozumienie z operatorami stacjonarnymi zrzeszonymi w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w sprawie zakończenia sporów o decyzje Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalające stawki MTR w sieci PTC.

Porozumienie otwiera UKE drogę do wydania dla PTC tzw. decyzji inwestycyjnej, na mocy której operator zobowiązuje się do inwestycji w „białych plamach” telekomunikacyjnych w zamian za wolniejsze tempo redukcji MTR. Takie decyzje otrzymały już wcześniej PTK Centertel i Polkomtel. PTC groziły niższe stawki (9,66 gr/min) MTR i asymetria rozliczeniowa(57 proc.) z największymi konkurentami. Rocznie mogło to kosztować PTC ok. 300 mln zł.

Strony porozumienia – PTC i KIGEiT – nie chcą zdradzić jego warunków. Według naszych informacji KIGEiT zgodził się na niewielkie odszkodowanie dla PTC w zamian za zakończenie sporów sądowych o MTR. Ostatnie oczekiwania PTC co do odszkodowania opiewały na 19 mln zł, na co KIGEiT jednak się nie godziła.

UKE wydał już dla PTC decyzję MTR na 9,66 gr od 1 lipca 2011 r. Została ona jednak przez PTC zaskarżona i UKE – dzięki zawarciu porozumienia przez operatorów – będzie mógł się z niej wycofać i wydać decyzję ustalająca porozumienie inwestycyjne ze stawką MTR 15,22 gr/min, jakie wcześniej otrzymały Polkomtel i PTK Centertel.

Aktualizacja: Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał już decyzję o „porozumieniu inwestycyjnym” dla PTC ze stawkami MTR 15,22 gr/min