Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System rozstrzygnął przetarg (o charakterze ograniczonym) na wybór firmy, która będzie odpowiadała za obsługę sieci WAN do końca bieżącego roku. W konkursie wpłynęła tylko jedna oferta. Złożył ją Exatel, który za wykonane zadanie zainkasuje 1,79 mln zł netto. Budżet przygotowany przez zamawiającego na projekt miał wartość 1,3 mln zł netto.

Kontrakt obejmuje zapewnienie ciągłości działania usług transmisji danych i głosu w ramach prywatnej sieci WAN IP VPN, zgodnie z technologią MPLS VPN. Usługa będzie wykonywana w 49 lokalizacjach Gaz-Systemu na terytorium całego kraju.

Zamawiający zastrzegł sobie, że dla niektórych lokalizacji Exatel wykorzysta adresy prywatne IP niedostępne w publicznej sieci internet, a dodatkowo cały ruch teletransmisyjny będzie szyfrowany.