Telekomunikacja Polska wykona dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dodatkowe zadania dotyczące zestawienia i utrzymania nowych łączy telekomunikacyjnych w związku z dużym kontraktem na sieć WAN. Operator zadba też o zwiększenie parametrów i zmianę lokalizacji wybranych zakończeń łączy objętych umową podstawową. TP otrzymało zamówienie z pominięciem procedury przetargowej. Wartość prac oszacowano na 1,7 mln zł brutto. Będą wykonywane do czasu wygaśnięcia umowy podstawowej.

Wspomniany kontrakt podstawowy strony podpisały na początku lipca 2010 r. Na jej podstawie TP świadczy dla ZUS usługi operatora sieci WAN na potrzeby Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Wartość zamówienia określono wówczas na 31,62 mln zł. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zlecenia TP (przez trzy lata) dodatkowych usług uzupełniających na łączną kwotę 15,81 mln zł. Pierwszą tego typu umowę parafowano w styczniu tego roku. Jej wartość sięgnęła prawie 4,99 mln zł.