Komisja Europejska do 9 września 2011 roku będzie zbierać opinie na temat sposobu informowania o przypadkach naruszenia danych osobowych przechowywanych przez operatorów telekomunikacyjnych. Obowiązek taki nałożyła na nich zmieniona dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej, która weszła w życie 25 maja tego roku.

Chodzi o przechowywane przez operatorów dane o ich klientach, takie jak imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego. Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej zobowiązuje do traktowania tych informacji jako poufnych i nakazuje bezpieczne ich przechowywanie. Czasem jednak dane te zostają skradzione lub zagubione.

Komisja zamierza opracować procedurę zgłaszania takich właśnie przypadków do urzędu ochrony danych osobowych lub regulatora rynku telekomunikacyjnego. Mają to być zasady przejrzyste i jednolite dla wszystkich krajów członkowskich.

W związku z tym Komisja chce zabrać opinie wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem: zarówno operatorów i dostawców Internetu, jak i instytucji odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych czy organizacji konsumenckich.

– Obowiązek zgłoszenia przypadków naruszenia danych osobowych jest ważną częścią nowego unijnego prawa telekomunikacyjnego – wyjaśnia przyczynę prowadzenia konsultacji Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową. – Potrzebne są jednak identyczne w całej UE zasady, aby przedsiębiorcy nie musieli borykać się ze skomplikowanymi systemami krajowymi, które istotnie się między sobą różnią. Chciałabym wszystkim zapewnić jednakowe reguły gry gwarantujące konsumentom pewność, a przedsiębiorcom praktyczne rozwiązania.