Komisja Europejska przypomina państwom członkowskim o konieczności dostosowania ich lokalnego prawa do unijnych przepisów telekomunikacyjnych. Termin dostosowania lokalnego prawa do przepisów UE minął 25 maja.

Nowe regulacje unijne obejmują m.in. takie zagadnienia jak zapewnienie klientom operatorów telekomunikacyjnych możliwości zmiany (w ciągu jednego dnia rocznego) operatora przy zachowaniu swojego numeru telefonu, a także gwarancję większej przejrzystości usług oraz ściślejszej ochrony danych osobowych.

Unifikacja tych zagadnień prawnych jestem elementem unijnej Agendy Cyfrowej, czyli technologiczno-innowacyjnej strategii Wspólnoty na najbliższa niemal dekadę. Wśród państw, które otrzymały z KE oficjalne wezwanie do usunięcia uchybień prawnych, oprócz Polski, są: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy.

Swoje przepisy telekomunikacyjne do zaleceń unijnych dostosowała tylko część członków UE: Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Wielka Brytania. W razie oporu państw członkowskich Komisja Europejska może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.