Telekomunikacja Polska poinformowała dzisiaj, że Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zawiesić postępowanie o uznanie w Polsce wyroku wiedeńskiego trybunału arbitrażowego, który nakazuje TP zapłatę na rzecz DPTG kwoty 1,6 mld zł. Polski sąd zaczeka na rozstrzygnięcie austriackiego sądu gospodarczego, do którego TP, zgodnie z procedurą, odwołała się od werdyktu arbitrażu.

– TP będzie kontynuowała postępowania  przed sądem austriackim. Zakładając, że strony wykorzystają wszystkie możliwości odwołania w tym trzyinstancyjnym postępowaniu, może to potrwać nawet kilka lat – podała TP w swoim komunikacie. Jednocześnie polska spółka nie odżegnuje się od możliwości porozumienia  DPTG.

Polski operator spiera się z duńską spółką o przychody z eksploatacji wybudowanej na początku lat 90-tych magistrali światłowodowej z północy na południe Polski. Łącznie DPTG domaga się od TP 2,8 mld zł, ale spór o tzw. drugą płatność nie został jeszcze rozstrzygnięty przez wiedeński trybunał arbitrażowy.