Francuski operator narodowy zawarł porozumienie z największym konkurentem na stacjonarnym rynku w sprawie współpracy inwestycyjnej. W ramach ogólnie przyjętych we Francji ram regulacyjnych Iliad będzie realizował razem FT budowę optycznych sieci dostępowych poza gęsto zaludnionymi terenami Francji (inne zasady obowiązują na terenach zurbanizowanych, na których operatorzy mają budować konkurencyjną infrastrukturę).

Koinwestycje posłużą budowie infrastruktury od obiektu centralowego (ONU), aż do gniazdka abonenckiego. Dalej w górę sieci Iliad będzie obsługiwał ruch, dzięki własnej lub dzierżawionej od FT infrastrukturze.

FT realizuje program inwestycyjny, który do 2020 r. ma zapewnić usługi w sieci FTTH dla 60 proc. gospodarstw domowych we Francji. Umowa z Iliad dotyczy infrastruktury, jaka powstanie w latach 2011-2012 w 60 francuskich miastach (docelowa sieć FTTH obejmie w nich do 2020 r. 5 mln HP).

Nakłady, jakie w ramach współpracy z FT w ciągu najbliższych dwóch lat poniesie operator alternatywny nie zostały podane.