Resort odgrzewa projekt STAP

Na 360 mln zł szacuje MSWiA koszt utworzenia Ogólnopolskiego Cyfrowego System Łączności, którym w przyszłości mógłby zarządzać Międzyresortowy Operator Systemu Teleinformatycznego, tzw. MOST. Projekt ten trafił do konsultacji społecznych, ale trudno jak na razie znaleźć bardziej szczegółowe informacje, do jakich branża mogłaby się odnieść. W tym jakie usługi za pośrednictwem tej sieci miałyby być dostępne. MSWiA nie wyciągnęło wniosków z raportu NIK, który zarzut niekonkretnych planów postawił w 2009 r., kiedy resort próbowała zrealizować projekt ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej.

Publikacja: 28.07.2011 15:52

Resort odgrzewa projekt STAP

Foto: ROL

Pomysł stworzenia STAP (Systemu Teleinformatycznego Administracji Państwowej) pojawił się wiele lat temu, ale nigdy nie został urzeczywistniony. Teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zrealizować ten projekt, wykorzystując środki unijne z 7 osi priorytetowej POIG. Umożliwiają one dofinansowanie 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

Sieć za 360 mln zł na dwóch stronach

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło właśnie na swych stronach internetowych konsultacje społeczne tego projektu.  Jednak sposób w jaki to zrobiło budzi sporo kontrowersji. Udostępnione do konsultacji dokumenty są bardzo skąpe – cały opis projektu OCSL-STAP zajmuje dwie strony.

Wiadomo tylko, że użytkownikami systemu miałaby być administracja publiczna a także samorządy terytorialne, policja, straż, czy Biuro Ochrony Rządu. W sumie korzystałoby z niego 80 tys. jednostek zatrudniających około 300 tys. osób.

Projekt zakłada utworzenie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej administracji publicznej (rządowej i samorządowej) poprzez integrację aktualnie funkcjonujących i wdrażanych sieci telekomunikacyjnych. Miałoby to umożliwić zarówno przesyłanie danych między platformami, rejestrami i urzędami, jak i integrację jednostek administracji publicznej. W efekcie miałby się poprawić komunikacji pomiędzy jednostkami administracji oraz  zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwa korzystania z rejestrów administracyjnych.

STAP? Ale to już było…

MSWiA bez powodzenia już raz podejmował  się budowy Systemu Teleinformatycznego Administracji Publicznej (miał on być realizowany w oparciu o sieć WAN-CEPIK). Przewidywały to m.in. Plany Informatyzacji Państwa na rok 2006 r i 2007-2010 oraz uchwała Rady Ministrów. Raport Najwyższej Izby Kontroli z kwietnia 2009 r. oceniający te działania był jednak dla MSWiA krytyczny. Wynikało z niego, że resort w tym zakresie niewiele zrobił (wszystkie prace ograniczała się do unowocześniania istniejącej już wcześniej infrastruktury).  W dodatku MSWiA nierzetelnie informowało Komitet Rady Ministrów oraz Komitet Informatyzacji i Łączności o przebiegu realizacji projektu.

Raporty , które przedstawiał resort na posiedzeniach KRM wskazywały, że projekt przebiega zgodnie z planem, podczas gdy faktycznie niewiele się działo. Raport NIK stwierdził też jednostki samorządu terytorialnego nie były informowane o zakresie projektu STAP, a przede wszystkim o usługach, które za pomocą sieci mają być dostępne.

Podzwonne dla TETRA?

W opublikowanym wczoraj dokumencie do konsultacji mowa jest także o integracji „aktualnie eksploatowanych przez służby ratownicze radiowych sieci telekomunikacyjnych dla potrzeb zwiększenia efektywnej wymiany informacji dotyczącej obsługi wywołań alarmowych”. Czyżby chodziło o system cyfrowej łączności radiowej dla służb ratunkowych i bezpieczeństwa publicznego, zwany kolokwialnie „tetrą”?

Po wielu latach przymiarek i stopniowego okrajania projektu MSWiA ogłosiło przetarg na jego budowę latem 2010 r., ale procedura została unieważniona wiosną tego roku. Według nieoficjalnych informacji z powodu sporów z oferentami, które miałyby dramatycznie przeciągnąć przetarg. MSWiA nie zanegowało jednak konieczności zapewnienie sprawnej komunikacji ratunkowej, zwłaszcza na okres Euro2012. W jakim modelu chce to zrobić, resort szerzej do tej pory nie informował. W nowym projekcie, który MRR skierował do konsultacji, pobrzmiewa również „tetra”.

Czy tak jest jeszcze nie wiadomo, bo dzisiaj MSWiA prawie nic nie  mówi o nowym projekcie. Być może wynika to z faktu, że  projekt tworzony był pospiesznie a resort „zaklepując” sobie środki na ten projekt chce zyskać mocny argument do budzącego sporo kontrowersji pomysłu utworzenia Międzyresortowego  Operatora Systemu Teleinformatycznego (MOST), który miałby dzięki temu projektowi czym zarządzać.

Pomysł stworzenia STAP (Systemu Teleinformatycznego Administracji Państwowej) pojawił się wiele lat temu, ale nigdy nie został urzeczywistniony. Teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zrealizować ten projekt, wykorzystując środki unijne z 7 osi priorytetowej POIG. Umożliwiają one dofinansowanie 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

Sieć za 360 mln zł na dwóch stronach

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu