Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o nałożeniu na Polską Telefonię Cyfrową, operatora sieci T-Mobile, karę w wysokości 5 mln zł za straty na jakie zostali narażeni klienci sieci, biorący udział w jednej z loterii SMS. Chodzi o kontrowersyjną loterię zorganizowaną w sieci PTC przez firmę Mobile Formats.

Ściślej mówiąc operator został ukarany za „za niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody abonentów lub użytkowników końcowych sieci telekomunikacyjnej PTC na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego”.

Według analizy dokonane przez UKE operator nie uzyskał zgodnej z Prawem telekomunikacyjnym zgody klientów sieci Era/T-Mobile na komunikat (SMS lub IVR) z zaproszeniem do rejestracji w loterii. Udział w niej zwiazany był z nieoczekiwanym dla klienta kosztami udziału w loterii.