Urząd Komunikacji Elektronicznej wezwał P4, operatora sieci Play, do wstrzymania emisji reklam usług transmisji danych, w których operator powołuję się na opublikowany przez urząd w maju 2011 r. – korzystny dla siebie – raport o jakości usług transmisji danych w sieci różnych operatorów.

– Raport z badań jakości transmisji danych nie powinien być prezentowany w sposób wybiórczy, powodujący zniekształcenie rzeczywistości wynikającej z całości badań. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie wyraził zgody na użycie raportu przez Play w takiej formie – podał UKE w swoim stanowisku.

Urząd wskazuje, że dobra ocena jakości transmisji w sieci Play dotyczyła 16 miast, w których P4 dysponuje własną infrastrukturą sieci UMTS/HSPA, podczas gdy UKE informował o braku zasięgu sieci data tam, gdzie Play korzysta z roamingu głosowego w sieci Polkomtela.

– Nasze materiały promocyjne informują – w taki sposób, jaki to było możliwe – o detalach raportu UKE i odsyłają do pełnej jego wersji. Uważam, że postępujemy fair. Na marginesie: bardzo bym chciał, aby urząd rozszerzył zakres badania na większa liczbę miast i sądzę, że w takim badaniu również wypadlibyśmy bardzo dobrze. W wielu miejscowościach możemy zaoferować klientom usługi w technologii 3G, podczas gdy nasi konkurenci dysponują tam tylko siecią EDGE – mówi Marcin Gruszka, rzecznik P4.

Wedle jego słów operatora będzie dopiero analizował oficjalne pismo UKE w sprawie, więc jeszcze nie podjął decyzji co do wysuniętego przez Urząd żądania zaprzestania emisji reklam.