W poniedziałek PKP planują opublikować zaproszenie do składania ofert na kupno TK Telekom.

– Chcemy sprzedać spółkę w pierwszym kwartale 2012 roku – zapowiada Maria Wasiak, prezes PKP, spółki matki kolejowej grupy. TK Telekom świadczy usługi głównie dla innych operatorów i grupy PKP.

Spółka dysponuje 6 tys. km sieci światłowodowej oraz 22 tys. km sieci miedzianej. Ze względu na przerost zatrudnienia (1,5 tys. osób), charakterystyczny dla firm państwowych, telekom ten długo nie był rentowny. Pierwszy zysk netto wypracował w 2009 r. Nie wiadomo, jakie pakiety ochronne zagwarantują sobie pracownicy w negocjacjach z zarządem.

W 2010 r. TK Telekom wypracował 263 mln zł przychodów, 70 mln zł EBITDA oraz 3,8 mln zł zysku netto. Według zarządu, plan na ten rok zakłada 282 mln zł przychodów, 80,5 mln zł EBITDA oraz 10 mln zł zysku netto.

PKP nie ujawnia, ile chciałoby uzyskać za akcje TK Telekom. W dużym przybliżeniu można szacować, że inwestor mógłby zaoferować za spółkę 200-300 mln zł.