Dzisiaj w siedzibie Telekomunikacji Polskiej odbędzie się kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami narodowego operatora i jego alternatywnych konkurentów, którego celem jest wypracowanie zasad dzierżawy kanalizacji kablowej TP. Po ostatnim spotkaniu Urząd Komunikacji Elektronicznej dał stron 3 tyg. na uzgodnienie stanowisk. Na podstawie konsensusu UKE wypracuje ofertę ramową wraz z wzorem umowy. Punkty sporne zostaną arbitralnie rozstrzygnięte przez UKE. Po ostatnim spotkaniu we czwartek zostało ich jeszcze sporo.

Podczas tego spotkania stronom udało się uzgodnić m.in. liczbę kopii projektu technicznego, jakie operator alternatywny składa w TP., jak również kilka kwestii związanych z budową nawiązań do kanalizacji kablowej. Operatorzy alternatywni zaprotestowali natomiast przeciwko włączaniu do zapisów oferty ramowej kar za nielegalne zaciąganie kabli w kanalizacji TP.

Stronom pozostały jeszcze do uzgodnienia takie sprawy, jak procedury odbioru inwestycji, obowiązki TP w dziedzinie przebudowy kanalizacji, zasady usunięcia kabli operatora alternatywnego z kanalizacji, rozliczenia za dzierżawę,  terminy ustalenia treści umowy o dzierżawie.

TP stara się także o w ramach bieżących negocjacji zwrócenia uwagi na kwestię asymetrii stawek za dzierżawę kanalizacji pomiędzy jej ofertą, a nieregulowaną ofertą operatorów alternatywnych.