Firma Outbox, która świadczy m.in. usługi outsourcingowe dla Telekomunikacji Polskiej, podpisała umowę z GTS.

System CRM, z którego od grudnia br. będzie korzystał GTS, jest częścią pakietu autorskiego produktu firmy Outbox o nazwie Outbox Order Configurator. Podstawową funkcjonalnością rozwiązania jest weryfikacja i walidacja zamówień na usługi, które GTS będzie uruchamiał w sposób automatyczny. Operator liczy, że dzięki temu ograniczona zostanie liczba błędów w procesie uruchamiania usług, a co za tym idzie, czas ich dostarczenia klientom skróci się.