Tytuł:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostka podległa jest Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej) chce gruntownie zmodernizować posiadaną sieć teleinformatyczną. Budżet projektu, który ma zostać zrealizowany w dwa lata, określono na 76 mln zł netto. CRZL chce podpisać umowy ramowe z pięcioma wykonawcami, którzy będą realizować poszczególne zadania w ramach przedsięwzięcia.

Obejmuje ono m.in. wdrożenie i świadczenie usługi centralnego przetwarzania danych – CDP (w jednej lokalizacji) a także świadczenia usługi Infrastructure as a Service (IaaS) polegającej na zapewnieniu zapasowego CPD. Firmy będą też odpowiedzialne za zapewnienie i utrzymania sieci teleinformatycznej dla wszystkich jednostek publicznych służb zatrudnienia (urzędy pracy itp.) oraz wdrożenia narzędzi nowoczesnej komunikacji w tym: dostępu do sieci Internet, telefonii IP, video-konferencji i video-rozmów. Ważną częścią projektu są też dostawy infrastruktury teleinformatycznej do CPD i innych jednostek podległych CRZL.

Zamawiający stawia dość wyśrubowane wymagania spółkom, które chcą realizować inwestycję. Muszą się m.in. wykazać referencjami dotyczącymi budowy centrum przetwarzania danych (projekt musiał mieć wartość 10 mln zł), czy sieć WAN (5 mln zł). Muszą też posiadać 20 mln zł środków finansowych lub możliwość pozyskania takich pieniędzy z linii kredytowych.

Procedura przetargowa ma charakter ograniczony. Cena ma tylko 60-proc. udział przy wyborze najkorzystniejszych ofert. CRZL dużą wagę (po 10 proc.) przywiązuje też do warunków SLA, długości świadczenia usług serwisowych, zakresu usług wdrożenia i szkoleń oraz ogólnej koncepcji wdrożenia. Oferty można składać do 28 października. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.