NextiraOne Polska wygrała przetarg otwarty (nie miała rywali) organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu na dostawę, montaż, uruchomienie i skonfigurowanie sprzętu LAN/WiFi.Wartość kontraktu ustalono na 1,32 mln zł brutto. Budżet przygotowany na przedsięwzięcia miał wartość 0,99 mln zł brutto.

Zamówienie obejmuje też szkolenie pracowników wyższej uczelni z eksploatacji urządzeń i obsługi technicznej.

Elbląska uczelnia zdecydowała się też na wdrożenie kompletnej platformy VoIP. Konkurs na realizację tego zadania wygrała gdyńska firma Voice Telecom. Również jako jedyna złożyła ofertę w przetargu. Z tytułu realizacji umowy otrzyma 105 tys. zł brutto.

To oznacza, że Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu wyda łącznie na modernizację infrastruktury teleinformatycznej 1,43 mln zł brutto. Inwestycje są współfinansowane ze środków unijnych (projekt „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu”).