Tusk: Boni ministrem administracji i cyfryzacji [NOWE2]

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami medialnymi, premier Donald Tusk powołał dziś na stanowisko szefa nowo tworzonego resortu administracji i cyfryzacji Michała Boniego.

Publikacja: 18.11.2011 16:34

Michał Boni zostanie szefem nowo tworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – wynika z informacji przedstawionej dziś na konferencji szefa rządu, Donalda Tuska. Resort przejmie najprawdopodobniej część kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (od teraz MSW) oraz Ministerstwa Infrastruktury, które zostało przemianowane na Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Poniżej publikujemy notkę biograficzną Michała Boniego, według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

M. Boni urodził się 10 czerwca 1954 r. w Poznaniu. Jest absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez wiele lat wykładał w Katedrze Kultury Polskiej. To b. działacz „Solidarności” od 1980 r., od 1989 r. członek władz krajowych „S”, w 1990 r. przewodniczący Zarządu Regionu „Mazowsze”. W 1991 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w latach 1992 – 1993 sekretarz stanu w tym ministerstwie odpowiedzialny m.in. za politykę rynku pracy. Poseł na Sejm I kadencji. Od 1995 r. dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. Radny Gminy Centrum miasta stołecznego Warszawy w okresie 1994-1996. W latach 1996 – 1997 dyrektor i członek Zespołu Instytutu Spraw Publicznych. Od 1998 do 2001 r. Szef zespołu doradców Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do 2007 r. konsultant Enterprise Investors w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Komitetu Naukowego Wsparcia Wspólnoty ds. Oceny NPR i Programów Operacyjnych. Kluczowy ekspert współpracujący przy powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju, Krajowego Planu działań na lata 2007-2013. Do 2007 r. doradca PKPP Lewiatan. Współpracownik wielu fundacji polskich i międzynarodowych. W styczniu 2009 r. powołany na urzędy Ministra – członka Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wcześniej pełnił urząd Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; obecnie odpowiada za koordynację prac legislacyjnych. Jest jednym z autorów programu „Solidarność pokoleń 50+”, który ma pomóc osobom po 50. roku życia w powrocie na rynek pracy. Zasłynął jako negocjator ze związkami zawodowymi w kwestiach edukacji, służby zdrowia, tzw. specustawy stoczniowej czy rozwiązań emerytalnych, pracował m.in. nad ustawą o emeryturach pomostowych. Od 2008 r. jest także Szefem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Pod jego kierownictwem Zespół dokonuje analiz i oceny społeczno-ekonomicznej kraju oraz bierze udział w opracowaniu planów strategicznych rządu. Wśród najważniejszych dokumentów autorstwa Zespołu znajdują się: Raport o Kapitale Intelektualnym Polski”, „Powrotnik. Nawigacja dla powracających”, oraz „Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

OPINIE

Pan minister Michał Boni wykazał przez kilka ostatnich lat, że potrafi budować strategię rozwoju państwa, w różnych jego obszarach. Jego najważniejszą i unikalną kompetencją jest umiejętność rozmawiania z partnerami, brania pod uwagę głosu zainteresowanych stron i wypracowywania najlepszych dla Polski scenariuszy. W obliczu wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed Polską, związanych z budową e-państwa, inwestycjami w sieci nowych generacji, ta nominacja rodzi nadzieje i ma duże szanse powodzenia. not. ziu

To bardzo dobry wybór. Minister Michał Boni już wielokrotnie pokazał się jako osoba o otwartym umyśle, świadoma stojących przed naszym krajem wyzwań cywilizacyjnych. Moim zdaniem, z punktu widzenia rynku telekomunikacyjnego, głównym priorytetem dla nowego ministra powinno być utrzymanie osiągnięć z ostatnich lat – wzmacniających konkurencję na tym rynku. Dodatkowo zadbanie, aby projekty z funduszy unijnych ruszyły pełną parą, ale w sposób niezagrażający ponowną monopolizacją rynku. not. ziu

Michał Boni zostanie szefem nowo tworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – wynika z informacji przedstawionej dziś na konferencji szefa rządu, Donalda Tuska. Resort przejmie najprawdopodobniej część kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (od teraz MSW) oraz Ministerstwa Infrastruktury, które zostało przemianowane na Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Poniżej publikujemy notkę biograficzną Michała Boniego, według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów