Rządowe Centrum Legislacji opublikowało treść rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dania 18 listopada w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji.