– Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku kasacyjnym, że wieża telefonii komórkowej stanowi inwestycję pożytku publicznego, i jako taka nie może zostać zablokowana na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli jest zgodna z przepisami odrębnymi i nie dowiedziono, że wpływa negatywnie na środowisko i zdrowie mieszkańców – pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.

Gazeta opisuje perypetie związaną z realizowaną od 2009 r. próbą ulokowania przez Polską Telefonię Cyfrową wieży w rejonie Białegostoku. Inwestycja została oprotestowana przez okolicznych mieszkańców, a prezydent Białegostoku uznał ich protest i odmówił ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Jego decyzje uchyliło jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze a potem również Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt sprawy: II OSK 1760/10).