Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport na temat cen usług tranzytu IP i peeringu w Polsce w okresie 2009 – I połowa 2011 roku. Wynika z niego, że najmocniejszy spadek cen notowany był w 2010 r. W tym roku spadki, choć nadal obserwowane, są wolniejsze.

Według danych zebranych przez UKE w połowie bieżącego roku średnia bieżąca cena 1 megabita transmisji w ofercie globalnych dostawców skierowanych do polskich operatorów w polskich punktach dostępu wynosiła 9,51 zł netto wobec stawki 15,42 zł w 2010 r. (spadek o 38 proc.)

Droższy był dostęp do zasobów IP kupowany u polskich pośredników, jak również dostęp do sieci TPnet. UKE zwraca jednak uwagę na tegoroczną obniżkę cen dostęu do TPnetu (z 30 zł na 25 zł bez dostępu do globalnych zasobów i z 33 zł na 30 zł z dostępem do globalnych zasobów), jaka dokonała się bez żadnych nacisków regulacyjnych. Urząd wskazuje również na dalszy spadek wymiany ruchu polskich ISP z TPnetem, który wynosił w połowie roku ok. 7 proc.

Uśredniając koszty dostępu do różnych zasobów IP kupowanych u dostawców różnego poziomu wynika, że polscy operatorzy kupowali dostęp po 28,77 zł za megabit w 2010 r. i po 23,99 zł w 2011 (spadek o 17 proc.) Spadki cen usług IP w 2010 w porównaniu do 2009 r. – jak wynika z raportu UKE – były wyższe.

Analiza cen wymiany ruchu IP w Polsce oraz na świecie