Urząd Miasta w Częstochowie planuje wybudować 45 km sieci światłowodowej, która połączy 50 jednostek publicznych (szkoły, szpitale, instytucje) w mieście oraz zostanie wykorzystana do celów monitoringu wizyjnego.

Miasto dostało na tę inwestycję dofinansowanie w ramach śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szacowany koszt całkowity projektu to ponad 4, 7 mln zł , z czego unijne dofinansowanie to ponad 4 mln zł.

Projekt będzie realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, (czyli w formie jednego zamówienia publicznego zostanie najpierw opracowana dokumentacja techniczno-budowlana, a następnie wybrany wykonawca przystąpi do robót instalacyjno-budowlanych). Inwestycja ma być zakończona w IV kwartale 2013 roku.