Hawe Telekom poinformowało o zawarciu z rosyjskim operatorem hurtowym RETN umowę dzierżawy (leasingu finansowego) transportowej infrastruktury optycznej. RETN wydzierżawi na 10 lat na zasadzie IRU ((ang. Indefeasible Right of Use, prawo niezbywalnego używania) parę włókien światłowodowych w relacji wschód – zachód.

Przychody Hawe z tytułu tej umowy wyniosą ok. 24 mln zł w zależności m.in. wykorzystania przez partnera możliwości kolokacji urządzeń i usług serwisowych, a także od kursów walut. W poczet IV kwartału roku 2011 Hawe zaksięgowało blisko 15 mln zł z tytułu tej umowy.

RETN, jest zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii spółką założoną w 2002 r. przez grupę rosyjskich operatorów alternatywnych. Świadczy usługi hurtowe (transmisji danych i IP) na terenie Rosji i Ukrainy oraz pomiędzy globalnymi węzłami ruchu telekomunikacyjnego. Utrzymuje własne węzły dostępowe (PoP) w 81 miejscach, w tym jedno – od 2008 r. – Warszawie. Z tego w miastach Rosji i Ukrainy znajduje się 40 PoP.