Coraz więcej polskich firm korzysta z aplikacji mobilnych – wynika z badania 2012 State of Mobility Survey przeprowadzonego przez firmę Symantec. 84 proc. polskich przedsiębiorstw przynajmniej rozważa wdrożenie niestandardowych aplikacji mobilnych, a 47 proc. już je wdraża lub wdrożyła.

Polskie firmy wierzą, że mobilność może im przynieść korzyści biznesowe. W przypadku obecnie używanych smartfonów i tabletów 65 proc. ankietowanych oczekiwało zwiększonej produktywności, a 69 proc. rzeczywiście zaobserwowało jej wzrost po wdrożeniu. Ponadto 71 proc. respondentów obecnie wykorzystuje urządzenia mobilne do wykonywania krytycznych aplikacji biznesowych.

Z drugiej strony w skali globalnej, niemal połowa respondentów przyznała, że mobilność sprawia poważne problemy. 41 proc. badanych w Polsce określiło urządzenia mobilne jako jedno z trzech największych zagrożeń IT.

W obliczu tych wyzwań działy IT starają się zachować równowagę między korzyściami a ryzykiem związanym z technologiami mobilnymi.

W sondażu Symanteca wzięło udział ponad 6000 firm z 43 państw, w tym 100 z Polski.