W marcu T-Systems Polska, spółka-córka międzynarodowej grupy Deutsche Telekom, zreorganizowała strukturę, wyodrębniając nowe działy: sprzedaży oraz  usług i produkcji.

Dyrektorem działu sprzedaży będzie Maciej Plebański. W T-Systems Polska pracuje on od 2008 r., ostatnio na stanowisku dyrektora sprzedaży bezpośredniej i w sektorze publicznym (Head of Direct Sales & Public).

Nowoutworzony dział usług będzie odpowiedzialny natomiast za bieżącą obsługę klientów firmy, zarządzanie jakością realizowanych projektów i optymalizacją kosztów sprzedaży. Ponadto do zadań działu będzie także należało dostosowywanie oferowanych rozwiązań do potrzeb lokalnych odbiorców. Stanowisko dyrektora ds. realizacji i zarządzania usługami obejmie Ernest Orłowski, który z branżą ICT związany jest od ponad 14 lat. Doświadczenie w sektorze informatycznym zdobywał w kilku spółkach IT, a od  2005 r. związany jest T-Systems Polska, gdzie pełnił funkcje menedżera projektów, szefa obsługi przedsprzedażowej oraz menedżera ds. Klientów kluczowych.

T-Systems Polska zajmuje się m.in. integracją systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, outsourcingiem IT oraz budową sieci lokalnych i rozległych.