Taki plan wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację na bieżący rok zaprezentował dzisiaj zarząd TK Telekom. Wynik netto spółki miałby się zamknąć na plusie kwotą 12,7 mln zł. Obie wartości oznaczyłyby wzrost odpowiednio o 7 proc. (EBITDA) i 12 proc. (zysk netto)  w stosunku do zakończonego roku 2011.

TK Telekom poinformowało także, że wynik netto za zeszły rok okazał się wyższy o 1,2 mln zł od planu finansowego i wyniósł ostatecznie 11,34 mln zł. Spółka zanotowała w 2011 r. przychody w wysokości 292,7 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 73,9 mln zł.

TK Telekom znajduje się w procesie prywatyzacji i jeszcze w tym roku może znaleźć nowego właściciela.