– Aktualnie Milmex Systemy Komputerowe a posiada 67 decyzji rezerwacji częstotliwości w paśmie 3,5 GHz (wydane w latach 2005-2009)  i około 90 pozwoleń na używanie urządzeń radiowych. Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt. 7 Prawa telekomunikacyjnego w rezerwacjach wskazano możliwość i warunki przenoszenia, z inicjatywy dysponującego częstotliwością, uprawnień do tej częstotliwości z zachowaniem warunków ustawowych – napisał m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej w odpowiedzi na pytanie rpkom.pl o plany Milmeksu, który chce zabezpieczyć na pakiecie częstotliwości radiowych emisję obligacji.

Urząd nie wypowiedział się przy tym bezpośrednio, jak ocenia prawne podstawy projektu, jaki Milmex chce przedstawić rynkowi finansowemu (na jutro spółka zwołała konferencję prasową), przypomniał jednak, że Prawo telekomunikacyjne nakłada restrykcje na takie operacje.

Niemniej, według UKE, mimo pewnych ograniczeń uprawnienia są przenoszone.

– Podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym chętnie korzystają z możliwości  przeniesienia uprawnień do częstotliwości w trybie art. 122 ustawy. Prezes UKE nigdy nie odmówił takiej zmiany rezerwacji – informuje UKE. Urząd przypomina również, że procedowana obecnie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego uelastycznia możliwość obrotu częstotliwościami.

– Oprócz możliwości przeniesienia uprawnień w trybie art. 122 ustawy, podmiot dysponujący rezerwacją częstotliwości będzie mógł częstotliwości objęte rezerwacją wydzierżawić lub przekazać do użytkowania na podstawie innego tytułu prawnego na rzecz innego podmiotu – przytacza projekt UKE.