1,8 mld zł zainwestowała do końca marca br. Telekomunikacja Polska  (Orange Polska) w ramach realizacji porozumienia  z Urzędem Komunikacji Elektronicznej z 2009 r. Za te pieniądze operator wybudował lub zmodernizował 912 tys. łączy internetowych, czyli 76 proc. wszystkich uzgodnionych w porozumieniu (1,2 mln sztuk).

Na tej podstawie średni koszt łącza można określić na 1,97 tys. zł. Jeśli utrzymałby się  na ostatnim etapie budowy linii, to TP nie wydałaby  – jak wstępnie zakładała – 3 mld zł na inwestycje związane z porozumieniem z UKE, ale niecałe 2,4 mld zł. Powinna dostarczyć bowiem jeszcze 298 tys. łączy.

– Nie możemy w tej chwili jeszcze podać dokładnych wyliczeń dotyczących pozostałych do realizacji łączy, w tym większej ilości budowanych już w technologii VDSL – mówi Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska.  – Możemy jednak zapewnić, że nie przekroczymy zakomunikowanych w lutym br. przewidywanych przez Orange Polska nakładów inwestycyjnych na ten rok – dodaje.

Grupa poinformowała podsumowując 2011 rok, że w tym roku jej kapitałowe wydatki inwestycyjne (CAPEX) zamkną się w przedziale 15-17 proc. przychodów.

Również w tym roku telekom ustalił z UKE przesunięcie terminu realizacji postanowień porozumienia z 2009 r. Uzyskał zgodę na pełną realizację projektu nie z końcem 2012 r., ale do końca marca 2013 r. 220 tys. linii ma zapewniać korzystanie z Internetu z prędkością 30 Mb/s i wyższą.