Polacy mają niewielkie zaufanie do konkursów przeprowadzanych przy wykorzystaniu nowych technologii, takich jak Internet czy SMS. Zaufanie do internetowych  konkursów ma niecałe 2 proc., a SMS-owych 4 proc. respondentów. Konkursom audiotele ufa tylko 1 proc. Polaków – wynika z badania przeprowadzonego przez On Board PR Ecco Network.

Okazaje się, że wiekszym zaufaniem  cieszą się zdrapki, którym ufa 8 proc. ankietowanych oraz konkursy z kuponami i konkursy na opakowaniach produktów. Im ufa po 5 proc. badanych.

Generlanie jednak aż 3/4 Polaków nie darzy konkursów konsumenckich zaufaniem.

Zaufanie do konkursów SMS-owych  czy internetowych wzrasta w grupach młodszych wiekowo. I tak wśród uczniów i studentów  – 6 proc. ufa  konkursom SMS-owym, a 7 proc. internetowym. Jednak i w tej grupie więcej respondentów ufa zdrapkom, bo aż 18 proc. badanych.