Polska Izba Informatyki i Telekomunikacja opublikowała projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Trafiła ona do izby bezpośrednio z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest inicjatorem.

Jednym z pomysłów urzędu jest instytucja dobrowolnego poddania się karze przez przedsiębiorcę, który – poinformowany o ustaleniach postępowania i planowanej karze – mógłby się poddać jej dobrowolnie – rezygnując z procedury odwoławczej – w zamian za obniżenie kary o ok. 10 proc. jej pierwotnego wymiaru. UOKiK jednak miałby pełną dowolność skorzystania z tej procedury (podjęcia, przerwania itp), natomiast przedsiębiorca, który jednak zdecydowałby się skorzystać ze ścieżki odwoławczej traciłby 10-proc. „ulgę”.

UOKiK chce również doprecyzować zasady programu łagodzenia kar tak, aby współpracujący z urzędem przedsiębiorcy mogli uzyskać od 20 proc. do 50 proc. obniżki na wymiarze kary. Dodatkowe 30 proc. (od już zmniejszonej kwoty) przysługiwałoby przedsiębiorcom, którzy poinformują UOKiK o nie znanym jeszcze porozumieniu naruszającym konkurencję.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy UOKiK wielokrotnie nakładał kary na operatorów telekomunikacyjnych. M.in. cztery sieci komórkowe zostały ukarane za ograniczanie konkurencji na rynku mobilnej telewizji (113 mln zł), Polska Telefonia Cyfrowa za nieprawidłowości przy loteriach SMS (21 mln zł), Polkomtel za wprowadzanie konsumentów w błąd w komunikacji reklamowej (prawie 2 mln zł), a UPC Polska za zatajenie analiz w toku badania przejęcia Astera (prawie 780 tys. zł)

Poza wspomnianymi wyżej zmianami dotyczącymi współpracy z przedsiębiorcami UOKiK proponuje w ramach nowelizacji równiez zmiany, które mają przyspieszyć procedury zatwierdzania rynkowej koncentracji, zmienić zasady kontroli i przeszukań w siedzibach firm, czy wprowadzić tzw. środki zaradcze, czyli konkretne zalecenia UOKiK co do osposobu zaprzestania praktyk niedozwolonych. Planowane jest równiez wprowadzenie kar na osoby fizyczne (do 500 tys. euro) w kierownictwach firm, które swoimi działaniami przyczyniają się do łamania przez nie prawa ochrony konkurencji i konsumentów.