Gliwicka spółka dostarczy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej system telekomunikacyjny.

Wasko wygrało przetarg otwarty organizowany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej na zaprojektowanie i budowę, a także dostawę niezbędnych urządzeń, cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z systemem zarządzania w 10 lokalizacjach.

Sieć WAN połączy porty lotnicze z całej Polski. W pierwszym etapie połączone zostaną lotniska w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie. W drugim etapie pozostałe porty lotnicze: Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Łódź, Bydgoszcz.

Wartość kontraktu ustalono na 2,43 mln zł netto. Budżet przygotowany przez PAŻP miał wartość 3,6 mln zł netto. O umowę zabiegało pięć firm.