Ministerstwo Rozwoju Regionalego (MRR) odniosło się do raportu Najwyższej Izby Kontroli „Informacja o wynikach kontroli działań organów administracji publicznej podejmowanych w celu zapewnienia dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych”.

Według resortu mimo kilku uwag krytycznych, raport pozytywnie ocenia MRR jako instytucję zarządzającą i koordynującą zadania zarówno w obszarze zarządzania projektem Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, jak i koordynacji Regionalnych Programów.

MRR zwraca też uwagę, że ocena NIK dotyczy realizacji projektów do listopada 2011 r. i nie uwzględnia działań późniejszych, istotnych dla wdrażania projektów telekomunikacyjnych. Tymczasem według ministerstwa od tamtego czasu nastąpiło znaczące przyspieszenie prac, m.in. przy realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Nie znaczy to, że MRR nie dostrzega pojawiających się trudności związanych z realizacją projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej. Jednak uspokaja, że na bieżąco monitoruje postęp w realizacji projektów z tego obszaru oraz podejmuje działania zaradcze, tak by w pełni wykorzystać środki europejskie i zapewnić realizację założonych celów (w tym wartości wskaźników w projektach).