Jak wynika z szacunków firmy badawczej Point-Topic, na brytyjskim rynku ISP liczba linii o przepustowości 25 Mb/s i więcej przekroczyła 2 mln. Dla porównania wszystkich linii jest tam przeszło 21 mln linii, więc na NGA przypada blisko 10 proc. Wedle danych Komisji Europejskiej – w Polsce na NGA przypada ok. 3 proc. całego rynku dostępowego

W II kwartale br. w Wielkiej Brytanii przyłączono 175 tys. nowych abonentów, ale liczba linii NGA w ogólnej liczbie łączy wzrosła o 600 tys. Brytyjski rynek ISP zawdzięczna wzrost NGA marketingowemu wyścigowi pomiędzy Virgin Media (DOCSIS) a BT (VDSL), a także providerom korzystającym z hurtowych łączy operatora narodowego.

Rząd brytyjski realizuje ambitny plan zapewnienia dostępu do sieci NGA 90 proc. Brytyjczyków do 2015 r. W ubiegłym tygodniu jednak poinformował, że tego planu nie uda się zrealizować z powodu przedłużających się procedur inwestycyjnych na terenach wiejskich. Na 45 regionów w 30 nie udaje się dotrzymać harmonogramów działania.

Na budowę sieci na terenach nie atrakcyjnych dla komercyjnych inwestycji brytyjski rząd przeznaczył 530 mln funtów. Zainteresowanie realizacją kontraktów na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej za publiczne pieniądze osłabiają procedury, które uniemożliwiają komasację projektów w różnych regionach, co obniżyłyby koszty ich realizacji