Urząd Miasta Krakowa wybrał ofertę Polskiej Telefonii Cyfrowej w przetargu na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu wraz z dostawą modemów do pakietowej transmisji danych”.

O zamówienia zabiegało dwóch operatorów. Konkurs miał charakter otwarty. PTC z tytułu realizacji kontraktu zainkasuje 1,55 mln zł brutto. Budżet przygotowany na zamówienia miał wartość 2,25 mln zł brutto.

W ramach umowy PTC, oprócz świadczenia usług, dostarczy klientowi (będą nimi niektóre jednostki podległe krakowskiemu samorządowi, w tym Zespół Ekonomiki Oświaty, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, żłobki, domy dziecka i domy opieki społecznej) 1204 aparaty telefoniczne (z zastrzeżeniem, że 20 proc. z tej ilości może nie zostać zrealizowane) bez blokady sim-lock z akcesoriami oraz kartami SIM (docelowo 1461, w tym 1451 kart SIM głosowych w rozmiarze standardowym oraz 10 kart głosowych w rozmiarze microSIM).

Umowa obejmuje też dostawę 162 modemów do bezprzewodowego dostępu do internetu.

Urząd miasta wynegocjował m.in. cenę 30 zł brutto za abonament z wliczonymi 300 minutami połączeń do wszystkich sieci krajowych (0,01 zł po wykorzystaniu abonamentu, podobna stawka na SMS i MMS), darmowymi połączeniami wewnątrz sieci T-Mobile. W ofercie są również abonamenty w wysokości 149,94 zł brutto z nielimitowanymi połączeniami do krajowych sieci teleofnicznych oraz 1 GB transmisji danych.