Władza Wdrażająca Programy Europejskie poinformowała, że nabór wniosków o dofinansowanie w trybie II rundy aplikacyjnej 2012 r. w ramach działania 8.3 PO IG (walka z wykluczeniem cyfrowym) rozpoczyna się w dniu 20 sierpnia 2012 r. i będzie trwał do 21 września 2012.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy 2012 wynosi blisko  104 mln zł. W ramach działania 8.3. wnioskodawcy (samorządy) mogą ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85 proc. kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15 proc.) musi zostać pokryta ze środków własnych wnioskodawcy.

Wnioski składa się elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP.