Giełdowe Hawe poinformowało o zawarciu porozumienia z Alcatelem-Lucentem w sprawie wspólnych działań w kontekście budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie mazowieckim. Na Mazowszu realizowany będzie największy – w skali jednego województwa – projekt infrastrukturalny o wartości blisko 500 mln zł.

Na mocy porozumienia Hawe i Alcatel-Lucent mogą utworzyć spółkę, która wzięłaby udział w przetargu na wykonawcę i – ewentualnie – operatora technicznego nowej sieci.

Podobne porozumienie – dodatkowo z udziałem grupy TP (TP Teltech) – dwie wspomniane wyżej firmy zawarły również w celu realizacji sieci szerokopasmowych pięciu województw Polski Wschodniej.