Wielkopolski operator kablowy poinformował, iż zarząd PSM Winogrady w Poznaniu zagroził wyłączeniem w najbliższy piątek o 12.00 – po raz kolejny – zasilania w serwerowni, w której umieszczone są urządzenia sieciowe operatora kablowego.

Inea spiera się ze spółdzielnią o zasady opłat za zasilanie serwerowni. Inea twierdzi, że – na mocy obowiązującej od 12 lat umowy – obejmuje je zryczałtowana opłata za wynajem powierzchni kolokacyjnej. Zarząd PSM Winogrady natomiast chce, aby Inea pokrywała te koszty oddzielnie i twierdzi, że od 2007 r. stara się renegocjować niekorzystną dla siebie umowę.

Strony nie mogą dojść do porozumienia w tej sprawie, więc zarząd PSM Winogrady zaczął stosować nieformalne naciski i wyłączać zasilanie. Sytuacja taka miała miejsce pod koniec lipca br.

Na zasobach PSM Winogrady Inea obsługuje 4 tys. abonentów. Sytuację komplikuje fakt, że w tych samych budynkach, gdzie operuje Inea działa także sieć Winogradziej Telewizji Kablowej, która należy do PSM Winogrady.