Władza Wdrażająca Programy Europejskie potwierdziła, iż zrealizowane zostały już wszystkie kroki w celu uruchomienia dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.4: 20 sierpnia wydana została decyzja Ministerstwa Finansów o zmianie w budżecie państwa na 2012 r. (uruchomienie rezerwy celowej), 24 sierpnia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wydało decyzje o zmianie budżetu WWPE na ten r. oraz zgodę na dokonywanie płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę kasjera funduszy strukturalnych.

– Wobec powyższego, obecnie przygotowywane są dyspozycje przekazania środków, w tym dla beneficjentów działania 8.4. Zlecenia płatności będą autoryzowane przez WWPE w okresie od 29 sierpnia do 4 września z terminem wykonania na 11 września bieżącego roku. – informuje Małgorzata Piórkowska, naczelnik Wydziału Planowania i Poświadczeń w Departamencie Finansowo-Administracyjnym WWPE.

Na początku tygodnia pisaliśmy o kłopotach beneficjentów POIG 8.4, którzy nie mogę się doczekać na zaliczki.