31 sierpnia 2012 roku Hawe podpisało porozumienie trójstronne zawarte z IT Polpager oraz Polskimi Kolejami Państwowymi, przedłużające okres wyłączności na przeprowadzenie przez konsorcjum negocjacji w sprawie nabycia 100 proc. udziałów w TK Telekom – poinformowało Hawe.

Według spółki, nowy termin wyłączności został ustalony „do ostatniej dekady września 2012 roku”. Pierwsze (nieoficjalne) informacje mówiły, że wyłączność upływa 20-21 września.

Jak podało Hawe, w tym okresie konsorcjum będą udostępnione dodatkowe dokumenty umożliwiające przeprowadzenie końcowego due diligence finansowego, prawnego oraz technicznego infrastruktury telekomunikacyjnej posiadanej przez TK Telekom.

Oprócz Hawe i IT Polpagera, o przejęcie TK Telekom starały się także Netia i GTS.

Według dotychczasowych informacji, wartość transakcji może wynieść 400-600 mln zł.