Urząd Marszałkowski w Białymstoku ogłosił w ramach Regionalego Programu Operacyjnego konkurs na budowę i rozbudowę infrastruktury, która będzie uzupełnieniem do głównej, tzw. szkieletowej sieci szerokopasmowego internetu, jaka ma powstać w Podlaskiem dzięki unijnej dotacji z programu Rozwój Polski Wschodniej (SSPW).

Przwidziane środki na to działanie to 17,1 mln zł i mogą się o nie ubiegać samorządy i firmy telekomunikacyjne, które przedstawią projekty związane z siecią szerokopasmowego internetu, które przyczynią się do przygotowania infrastruktury i punktów dystrybucyjnych do przesyłania i rozdysponowania szerokopasmowego internetu na poziom lokalny (tzw. średnia mila).

Wnioski można składać do 15 października 2012 r. Urząd marszałkowski zaznacza, że przewidziane jest już teraz zwiększenie puli pieniędzy na konkurs, jeśli tylko pojawią się dodatkowe środki z oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym woj. podlaskiego.

W ramach projektu SSPW w województwie podlaskim ma powstać około 2 tys. km sieci światłowodowej (1,88 tys. km) oraz 178 tzw. punktów dystrybucyjnych i 8  węzłów szkieletowych. Województwo już ogłosiło przetarg na wykonawców tej sieci.