Multimedia zmieniają internetową strategię w obronie ARPU

Kablówka na dobre rezygnuje z promowania Internetu o prędkościach: 1,2 i 6 Mb/s. Rozważa wycofanie z oferty opcji najwolniejszych. Promując droższą ale szybszą usługę, chce podnieść sprzedaż dostępu do Internetu o kilkanaście procent.

Publikacja: 04.09.2012 14:48

332,5 mln zł przychodów, blisko 170 mln zł EBITDA oraz 29,6 mln zł zysku netto zanotowała w I połowie br. grupa sieci telewizji kablowej Multimedia Polska. Oznacza to wzrost wobec analogicznego  okresu  2011 r. odpowiednio o 10 proc., 8 proc. i spadek o 16 proc. Marża EBITDA jest nadal gigantyczna i wynosi 51,1 proc., nieznacznie mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r.

W samym II kw. br. przychody grupy wyniosły 169,5 mln zł (o 10 proc. więcej niż w ub. r.), blisko 88 mln zł skorygowanej EBITDA i niecałe 11 mln zł zysku netto (spadek o 27 proc. rok do roku).

Liczba abonentów obsługiwanych przez grupę wyniosła na koniec czerwca 808 tys., podczas gdy w marcu było to 730 tys. Liczba RGU (jednostek generujących przychód) wyniosła 1,68 mln, o 140,7 tys. więcej niż w I kw.

Trzeba pamiętać, że powyższe dane obejmują także przejęty w maju Stream Communications, na który Multimedia przeznaczą łącznie 153 mln zł. Do zapłaty pozostało im jeszcze około 20 mln zł.  To dzięki tej akwizycji w II kw. br. liczba RGU w grupie urosła o 121,3 tys.

Natomiast, jak wyjaśniał dziś prezes Multimediów, Andrzej Rogowski, zarządowi trudno jest podać wyniki finansowe  Multimediów nie uwzględniające Streamu.  –  Nie mamy wyodrębnionej analizy, bo są zakłócenia wynikające z tego, że już od lutego zaczęliśmy proces przejmowania kosztów i umów tego operatora– powiedział Rogowski.

–  Bez  Streamu trendy widoczne w naszych wynikach nie byłyby znacząco różne niż wcześniej – zapewnił.

Z prezentacji firmy wynika, że najwyższe wzrosty grupa zanotowała w segmencie cyfrowej telewizji i IPTV: tu przychody urosły w pierwszym półroczu o 75 proc. do 46,6 mln zł. Z kolei wpływy z usługi dostępu do Internetu Multimediów powiększyły się o 14 proc. do 94,8 mln zł.

Po stronie kosztów wyróżniały się w I półroczu in minus koszty programmingu i praw autorskich oraz tzw. usług profesjonalnych. Te pierwsze urosły rok do roku o 32 proc., a drugie o 35 proc..Według prezesa, Multimedia ponoszą koszty prac firm doradczych, pracujących nad sprzedażą firmy, w tym przy trwającym due diligence kablówki. Spodziewa się on, że także w II połowie roku będą one wyższe niż rok temu.

Na wynik netto Multimediów wpłynęły natomiast koszty obsługi długu: głównie obligacji.

Multimedia zmieniły nieco podejście do sprzedaży usługi telewizji cyfrowej i mówią o nowej strategii internetowej.

W przypadku usługi telewizyjnej, spółka zdjęła z handlowców wymóg, aby klient przechodzący na usługę cyfrową płacił abonament o 7-15 proc.  wyższy niż wcześniej.  Prezes Rogowski określa tę praktykę „inkrementem wejścia”. – Dziś go nie żądamy. Klienci chętnie kupują dodatkowe usługi i ARPU i tak nam rośnie – mówił Rogowski.

Z kolei w przypadku oferty dostępu do Internetu, Multimedia rezygnują stopniowo z promocji usługi 1, 2 i 6 Mb/s i stawiają na prędkości najwyższe.  –  Ponieważ wzrosty (w Internecie – red.) zaczęły się wypłaszczać, zdecydowałem, że czas wyprzedzić konkurencję. Zakładam, że otwiera się przestrzeń do konkurowania z TP, Netii, innymi operatorami, którzy od strony technologicznej nie są w stanie nam dorównać – powiedział prezes Multimediów. Dodał, że kablówka zastanawia się nad wycofaniem ofert 1 i 2 Mb/s.  –  Liczę, że minimum o kilkanaście procent wzrośnie liczba sprzedanych usług Internetu. W I połowie roku sprzedawaliśmy miesięcznie 6,5 tys. usług – oceniał.

Andrzej Rogowski liczy też, że dzięki nowej polityce, internetowe ARPU kablówki urośnie. W II kw. br. spadło do 37,4 zł z 38,2 zł w I kw. br.. Z usługi dostępu do Internetu, w czerwcu korzystało 453,6 tys. abonentów (o 44 tys. więcej niż w marcu, gdy dane nie obejmowały Streamu).

Przez pierwszych 6 miesięcy br. CAPEX (nakłady inwestycyjne) multimediów wyniosły 205,4 mln zł. Według Rogowskiego, w kolejnych miesiącach najważniejsza pozycją budżetu inwestycyjnego będzie konsolidacja.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu