Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania przeciwko firmom od września – poinformował dzisiaj.

W przypadku Telekomunikacji Novum wątpliwości budzi np. niewręczanie klientom, z którymi umowy są zawierane poza siedzibą firmy (np. w ich domach) formularza odstąpienia od umowy. – Wątpliwości prezes UOKiK wzbudza także zastrzeganie w umowach i pobieranie od konsumentów opłat wyrównawczych w sytuacji np. wycofania przez konsumenta zamówienia na usługę przed rozpoczęciem jej świadczenia – podaje urząd. Takie praktyki stosują obie wspomniane firmy.

UOKiK sprawdzi czy w tych przypadkach można mówić o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów. Jeśli uzna, że tak, może nałożyć na każdą z firm karę w wysokości do 10 proc. jej przychodów.