KIKE odnosi się do Religii TV pisząc o postępach w planach wdrażania oferty telewizyjnej u zrzeszonych w niej operatorów sieci. „Ilość programów w pakietach i ich kształt mogą zmieniać się nieznacznie do czasu podpisania finalnych umów z nadawcami. Wynika to z przyczyn niezależnych od KIKE i Evio (firma współpracująca z KIKE – rpkom.pl.). Jednym z przypadków obrazujących sytuację jest zaprzestanie udzielania licencji przez nadawcę kanału Religia TV (w przeciągu ostatnich dni) ze względu na prawdopodobną likwidację kanału, który w chwili obecnej będzie nadawać jedynie dla odbiorców, z którymi związany jest umową – podaje KIKE.

We wrześniu media obiegła informacja o zaprzestaniu produkowania własnych programów przez Religia TV i o odejściu całego zespołu stacji. Ks. Kazimierz Sowa, dyrektor kanału, zapewniał wtedy KAI, że prowadzone są rozmowy o zapewnieniu stacji przyszłości.

Jak wynika z raportu finansowego grupy ITI za 2011 rok (właściciel spółki Telewizja Religia), przychody kanału wynosiły wtedy 953 tys. euro (przy 207 tys. euro rok wcześniej), a EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) była ujemna i sięgała 1,94 mln euro (przy -3 mln euro rok wcześniej).