Wprowadzenie narzędzi  stymulujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwestowania w infrastrukturę w oparciu o nowoczesne technologie – to główny cel w Strategii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do 2015 roku.  –  Z jednej strony wymaga to wprowadzenia prawa, które będzie wspierać mechanizmy proinwestycyjne, z drugie planujemy np. uruchomienia w urzędzie Centrum Inwestycji Telekomunikacyjnych, które  będzie promować dobre praktyki, pokazywać dobre wzory i je promować – powiedziała Magdalena Gaj, prezes UKE otwierając Konferencję Krajowego Forum Szerokopasmowego „W drodze do Cyfrowej Europy”.

– Jedną ze słabych stron polskiego rynku telekomunikacyjnego jest ograniczony rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i nierównomierne ją pokrycie  różnych regionów kraju. Dlatego tak ważne jest wspieranie inwestycji – mówiła Magdalena Gaj. Pozostałe cele w zaprezentowanej przez Magdalenę Gaj strategii to: stymulowanie wzrostu konkurencyjności rynku, wzmocnienie pozycji konsumenta wobec dostawców oraz wspieranie zapewnienia wymaganego poziomu jakości usług, zarządzanie widmem i efektywne zagospodarowanie zasobów częstotliwości oraz  zapewnienie skutecznego otwarcia rynku pocztowego na konkurencję.

Zapowiedziała też, że aby osiągnąć zakładane w strategii cele UKE będzie prowadzić zróżnicowane geograficznie regulacje, co pozwoli w optymalny sposób uwzględnić poziom rozwoju usług szerokopasmowych.

rpkom.pl jest partnerem medialnym Krajowego Forum Szerokopasmowego