Zgodnie z jego zapisami, od chwili rozpoczęcia jego obowiązywania (dwa tygodnie od publikacji w Dzienniku Ustaw) za koncesję na nadawanie ogólnopolskie stacji naziemnej cyfrowej (wydawane są na 10 lat) nadawcy płacić będą ok. 12,95 mln zł (dla kanałów w standardowej rozdzielczości) lub 25,89 mln zł (dla kanałów HD), za kanał radiowy nadawany naziemnie cyfrowo: ok. 6,16 mln zł.

Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-H wynosi w przypadku programu radiowego 500 zł, a telewizyjnego 10 tys. zł.

Nadawcy krytykowali wprowadzone przy okazji nowelizacji ustawy telekomunikacyjnej zmiany – za nadawanie kanału w ramach dopiero startującej w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej telewizje płacili dotychczas preferencyjne stawki (ok. 140 tys. zł rocznie).